Được thành lập vào 10/2016, Zergitas là một trong các đơn vị phát triển ứng dụng tiện ích di động trên nền tảng Android, định hướng phát triển Game Mobile, Ứng dụng hỗ trợ Android. Khách hàng của Zergitas là tất cả các cá nhân, tổ chức.

TẦM NHÌN

Zergitas phát triển trở thành doanh nghiệp sản xuất và cung ứng phần mềm đứng đầu trong nước và khẳng định tên tuổi tại khu vực Đông Nam Á.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

“Phát triển cá nhân, phát triển doanh doanh nghiệp”

Khuyến khích khả năng và tính sáng tạo của từng cá nhân.

Các mảnh ghép trong công ty không hẳn là xuất sắc nhất mà là những mảnh ghép phù hợp và có thể giúp đỡ nhau để mang lại kết quả tốt nhất.

Cá nhân phù hợp tạo nên cộng đồng chuyên nghiệp và tự tin tạo ra ứng dụng với tốc độ nhanh nhất trên thị trường.

Công ty định hướng đa dạng hóa sản phẩm nhưng vẫn ưu tiên những sản phẩm có tính ứng dụng cao và hỗ trợ người dùng tốt nhất.

Tất cả sản phẩm của Zergitas hướng đến sự hoàn hảo và giúp người dùng có trải nghiệm tốt nhất khi dùng.

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Cung cấp cho cộng đồng sản phẩm chất lượng, sáng tạo và tối ưu.

Minh bạch và có trách nhiệm với cổ đông, với nhân viên và với cộng đồng người dùng.

Phát huy sức sáng tạo của các cá nhân trong doanh nghiệp đồng thời huy động mọi nguồn lực khác để khai thác các lợi thế và cơ hội.

VĂN HÓA

Zergitas xây dựng văn hóa trẻ, chuyên nghiệp và sáng tạo với mong muốn là nơi có thể phát huy được hết khả năng của các bạn thuộc thế hệ Z để xây dựng một thương hiệu Việt xứng tầm thế giới. Tại Zergitas, không có Boss, chỉ có Leader và đồng đội.